Naše služby zahŕňajú

01
Marketing značky

Plánovanie a konzultácie

Plánovanie

V prvom kroku tvorby webu sa zvyčajne plánuje celková koncepcia a návrh webovej stránky. V tejto fáze sa zvyčajne zohľadňujú potreby zákazníka a jeho cieľová skupina, aby sa vytvoril jasný návrh, ktorý bude spĺňať ich požiadavky.

Je dôležité zistiť, aké ciele má mať webová stránka a koho má osloviť. Ciele by mali byť merateľné, jasne definované a mali by sa zohľadniť v návrhu a vývoji webovej stránky.

Webová stránka by mala obsahovať relevantný obsah pre cieľovú skupinu. Obsah by mal byť ľahko čitateľný a zrozumiteľný a mal by byť optimalizovaný pre vyhľadávače (SEO).

UI – používateľské rozhranie. Je potrebné plánovať, ako sa bude používateľ pohybovať na stránke a ako sa budú prezentovať rôzne typy obsahu.

Je potrebné zvážiť technické požiadavky webovej stránky, ako napríklad hosting, programovací jazyk, platformu a podobne.

Návrh

V druhom kroku sa vytvára konceptuálny návrh webovej stránky. Tento návrh zvyčajne zahŕňa dizajn, rozmiestnenie obsahu a navigáciu.

Webová stránka by mala mať vizuálne príjemný a atraktívny dizajn, ktorý bude v súlade s firemnou identitou zákazníka.

Webová stránka by mala obsahovať relevantný obsah pre cieľovú skupinu. Obsah by mal byť ľahko čitateľný a zrozumiteľný a mal by byť optimalizovaný pre vyhľadávače (SEO).

Je potrebné vytvoriť prehľadnú a jednoduchú navigáciu pre používateľa, aby sa mohol ľahko pohybovať po webovej stránke a nájsť požadovaný obsah.

UI – používateľské rozhranie. Je potrebné plánovať, ako sa bude používateľ pohybovať na stránke a ako sa budú prezentovať rôzne typy obsahu.

Kalkulácia

V tejto fáze našej spolupráce si stanovíme rozpočet a spoločne zistíme koľko to všetko bude stáť.

Je potrebné stanoviť časový rámec a rozpočet na tvorbu webovej stránky.

02
Tvorba webu

Zhotovenie webových stránok

Vývoj

V tomto kroku sa konceptuálny návrh prevedie na reálnu webovú stránku. Webová stránka sa zvyčajne vytvára pomocou WordPressu. WordPress je open source publikačný systém CMS (Content Management System) pre blogy a webstránky.

Téma určuje vzhľad a funkcie webovej stránky. Existuje mnoho bezplatných a platených tém, ktoré je možné nainštalovať z oficiálneho zdroja témy WordPress alebo z externých zdrojov.

Vytvorenie jednotlivých stránok a pridanie obsahu. WordPress obsahuje editor pre vytváranie a úpravu obsahu, čiže po rozbehnutí webu si viete obsah na web pridávať aj sami.

Vytvorenie a prispôsobenie hlavného menu a umiestnenie na stránke. Toto umožňuje návštevníkom ľahký prístup k obsahu na stránke.

WordPress má mnoho pluginov, ktoré umožňujú pridať ďalšie funkcie a rozšírenia. Existujú pluginy na SEO optimalizáciu, zálohovanie a obnovu, výkon a bezpečnosť.

WordPress má mnoho pluginov na optimalizáciu pre vyhľadávače. Je dôležité používať tieto pluginy na zlepšenie viditeľnosti stránky v rámci vyhľadávačov.

Pred zverejnením stránky ju overíme a otestujeme. Skontrolujeme, či sú všetky odkazy funkčné, či sa stránky načítavajú správne a či je používateľské rozhranie intuitívne a ľahko použiteľné.

03
Servis

Neustala podpora a servis

Údržba

Po nasadení webovej stránky je potrebné pravidelne aktualizovať jej obsah a zabezpečovať jej bezpečnosť. Údržba zahŕňa aj opravy chýb a aktualizácie softvéru.

Aktualizácie zahŕňajú aktualizácie základného softvéru WordPressu, ako aj aktualizácie tém a pluginov, ktoré sú nainštalované na stránke. Tieto aktualizácie zabezpečujú, že stránka je aktuálna, plne funkčná a bezpečná.

Pravidelné zálohovanie je kľúčové pre obnovenie stránky v prípade havárie, útoku alebo iných neočakávaných udalostí. Existujú rôzne zálohovacie pluginy, ktoré môžu byť nainštalované a nastavené, aby pravidelne zálohovávali stránku.

Rýchlosť načítavania stránky je dôležitá pre používateľský zážitok a optimalizáciu pre vyhľadávače. Existujú rôzne spôsoby, ako zlepšiť rýchlosť načítavania stránky, vrátane optimalizácie obrázkov, minimalizácie kódu a použitia rýchlych serverov.

Bezpečnosť je kľúčová pre ochranu stránky a dát používateľov. Existujú rôzne bezpečnostné pluginy, ktoré môžu byť nainštalované a nastavené, aby monitorovali stránku a poskytovali upozornenia na potenciálne hrozby.

Ak sa na stránke vyskytnú chyby, je dôležité ich čo najskôr opraviť. To môže zahŕňať opravu chýb kódu, opravu odkazov alebo opravu iných problémov, ktoré môžu ovplyvniť používateľský zážitok alebo funkčnosť stránky.

Podpora

Po vytvorení webstránky Vám poskytneme bezplatnú online 24/7 podporu pri prevádzke Vášho webu.

Poskytovanie technickej pomoci a riešenie technických problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky stránky. To môže zahŕňať riešenie problémov s nahrávaním stránky, problémy s plug-inmi alebo riešenie problémov s konfiguráciou.

Podpora môže tiež zahŕňať poradenstvo a konzultácie, ktoré pomáhajú klientovi zlepšiť svoju webovú stránku a zabezpečiť, že bude efektívna a funkčná. To môže zahŕňať poradenstvo týkajúce sa obsahu, grafického dizajnu, optimalizácie pre vyhľadávače a marketingových stratégií.

Podpora môže tiež zahŕňať aktualizácie a úpravy webovej stránky na základe požiadaviek klienta. To môže zahŕňať aktualizáciu obsahu, pridanie nových funkcií alebo úpravu dizajnu.

Na záver

Tvorba webu je proces, ktorý môže byť veľmi komplexný a závisí od rozsahu a požiadaviek zákazníka. Profesionálna web dizajnová spoločnosť by mala byť schopná poskytnúť komplexné služby vrátane plánovania, návrhu, vývoja, testovania, nasadenia a údržby webovej stránky.